Agnieszka Lachowicz: Nowa Wizja dla Gminy Stare Miasto. Kandydatka na Wójta Gminy Stare Miasto

0
234

W sercu Gminy Stare Miasto rodzi się nowa nadzieja na lepszą przyszłość, a jej imię to Agnieszka Lachowicz. Kandydatka na wójta, z bogatym doświadczeniem zawodowym i osobistym, przedstawia swoją wizję rozwoju gminy, która stawia na pierwszym miejscu dobro i bezpieczeństwo jej mieszkańców.

Doświadczenie i zaangażowanie

Agnieszka Lachowicz, z wykształceniem wyższym i certyfikatem księgowym, prezes zarządu dwóch prosperujących firm i prokurent w Klubie Sportowym Górnik Konin, to kobieta sukcesu, która swoje umiejętności chce teraz wykorzystać dla dobra wspólnego. Jej doświadczenie w zarządzaniu zespołami i finansami to solidna podstawa do skutecznego kierowania Gminą Stare Miasto.

Wizja Agnieszki Lachowicz dla Gminy Stare Miasto

Agnieszka Lachowicz deklaruje wprowadzenie bezpłatnej komunikacji MZK i PKS dla uczniów, co jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i krok w stronę bardziej dostępnej edukacji. Zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych ma na celu usprawnienie codziennego życia mieszkańców, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do pracy, edukacji i usług.

Gospodarka i praca

Zdając sobie sprawę z potrzeby tworzenia nowych i dobrze płatnych miejsc pracy, Agnieszka Lachowicz planuje przyciągnąć do Gminy nowych inwestorów, wspierając przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jest to kluczowy element jej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i zapewnienia stabilności finansowej mieszkańcom.

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Agnieszka Lachowicz zobowiązuje się do przyspieszenia budowy infrastruktury drogowej, chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co znacząco wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niej priorytetem, dlatego planuje remonty i modernizację jednostek OSP, zapewniając im niezbędne środki do niesienia pomocy.

Edukacja, kultura i zdrowie

W dziedzinie oświaty kandydatka wprowadzi programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów oraz wsparcie dla najuboższych, aby każdy miał równe szanse na rozwój. Kultura i integracja społeczna zostaną wzmocnione poprzez wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizację lokalnych wydarzeń. Zdrowie mieszkańców również znajduje się w centrum uwagi Agnieszki, która zamierza zwiększyć dostępność bezpłatnych badań profilaktycznych.

Apel Agnieszki Lachowicz kandydatki na wójta gminy Stare Miasto

Agnieszka Lachowicz apeluje do mieszkańców Gminy Stare Miasto o zaufanie i wsparcie w nadchodzących wyborach. Jej wizja to nie tylko obietnice, ale realny plan działania, który może przynieść znaczące zmiany dla dobra wspólnego.

Gmina Stare Miasto stoi u progu nowej ery rozwoju, z Agnieszką Lachowicz jako przewodnikiem ku lepszej przyszłości. Razem możemy zbudować społeczność, w której każdy mieszkaniec będzie miał zapewnione warunki do bezpiecznego, zdrowego i szczęśliwego życia.

Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach Jakiej Lampy Potrzebujesz? LampyDeccor.pl tekst alternatywny