FitFor55 – Unijne przepisy klimatyczne, które zmienią Europę

0
172

We wtorek, 18 kwietnia 2023 roku Parlament Europejski przegłosował kluczowe przepisy programu FitFor55, które mają na celu zmniejszenie emisji CO2 w UE o przynajmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Nowe przepisy wprowadzają reformę systemu handlu emisjami CO2, mechanizm dostosowywania cen na granicach oraz nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny.

Reforma systemu handlu emisjami polega na stopniowym znoszeniu bezpłatnych uprawnień do emisji począwszy od 2026 roku. Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62% w porównaniu z poziomem z 2005 roku. Od 2027 roku będzie obowiązywał nowy system handlu emisjami ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. Jest to podatek, który zostanie nałożony na właścicieli samochodów i domów.

Nowe przepisy obejmują także emisje gazów cieplarnianych z sektora żeglugi morskiej oraz przegląd ETS w odniesieniu do lotnictwa. Wprowadzenie nowego instrumentu, czyli unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (CBAM), to kolejny krok w walce z emisją CO2. Jest to podatek nakładany na towary importowane do UE, który obejmie takie towary, jak żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór.

Kolejnym elementem jest nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma na celu zapewnienie sprawiedliwej i nastawionej na włączenie społeczne transformacji klimatycznej. Fundusz będzie korzystać z wpływów z aukcji uprawnień do emisji oraz z zasobów krajowych. Jego środki będą przeznaczone na pomoc gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstwom i użytkownikom transportu, których szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe.

Nie da się ukryć, że wdrożenie tych przepisów będzie kosztować. Według analizy banku Pekao S.A., koszt tych zmian dla Polski do 2030 roku to dodatkowe 189 miliardów euro w stosunku do celu klimatycznego FitFor40, a ogólny koszt “zielonej transformacji” to 527 mld euro.

Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na program FitFor55

Źródło: pekao.com.pl

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny