NCBR – kolejna afera w agencji rządowej

0
194

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to instytucja, która zajmuje się wykorzystaniem funduszy rządowych na cele naukowe i badawcze. Jednak w ostatnim czasie agencja ta stała się przedmiotem kontrowersji i podejrzeń o korupcję.

Sprawa dotyczy dwóch dotacji przyznanych w ramach konkursu NCBR “Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe”. Pierwsza z dotacji, w wysokości 55 mln zł, została przyznana firmie o kapitale zaledwie 5 tys. zł, założonej 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez niespełna 30-latka. Wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania. Druga dotacja, w wysokości 123 mln zł, została przyznana na projekt dotyczący “cyberbezpieczeństwa podmorskiego” białostockiej spółce, która w ostatnich dwóch latach wykazywała straty.

Sytuacja ta wzbudziła wiele pytań i podejrzeń o korupcję w NCBR. Zgodnie z doniesieniami, nadzór nad agencją sprawował wiceminister Jacek Żalek, który złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia afery. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło również kontrolę w NCBR.

Tego typu afery, jak ta w NCBR, są niestety dość powszechne wśród agencji rządowych i spółek Skarbu Państwa. Brak pełnej przejrzystości i zasad finansowania, a także brak należytej kontroli, to zachęta do bezkarnej korupcji. W takiej sytuacji odpowiedzialność za defraudacje nie może być jedynie dymisją urzędnika. Należy wdrażać konsekwencje i odpowiedzialność karną oraz majątkową dla tych, którzy podejmują błędne decyzje.

Aby uniknąć kolejnych afer i zapewnić przejrzystość w wykorzystywaniu funduszy publicznych, konieczne jest wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli oraz zapewnienie przejrzystości w procesach podejmowania decyzji w agencjach rządowych. Tylko w ten sposób można zapewnić, że pieniądze podatników są wykorzystywane w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

W obliczu rosnącej liczby afer korupcyjnych w instytucjach rządowych, należy podjąć działania, które przeciwdziałają temu zjawisku.

Źródło: PAP

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny