Ruch Narodowy Konin obecny na 130. rocznicy powstania Ligi Narodowej. Relacja z wydarzenia

0
163

W dniu 1 kwietnia 2023 roku, z okazji 130. rocznicy powstania Ligi Narodowej, odbyły się uroczyste obchody jubileuszowe w Warszawie. Liga Narodowa, tajna organizacja polityczna i patriotyczna, powstała w 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej, która powstała w 1887 roku. Jej celem było stworzenie ponadzaborowych struktur, które byłyby ośrodkiem dyspozycyjnym ruchu narodowo-demokratycznego. Liga Narodowa stanowiła podwaliny pod funkcjonowanie nowego obozu politycznego Narodowej Demokracji, którego działacze skupieni byli wokół przywództwa Romana Dmowskiego.

Obchody jubileuszowe zostały zorganizowane przez Ruch Narodowy oraz organizację narodową Młodzież Wszechpolska. Główne obchody rozpoczęły się przy pomniku Romana Dmowskiego, gdzie wprowadzono sztandary RN i MW. W obecności posłów na sejm RP, czołowych działaczy, liderów, członków i sympatyków wspomnianych organizacji z całej Polski oraz mieszkańców Warszawy odczytano apel poświęcony twórcom i ideologom Ligi Narodowej.

Po złożeniu wieńca kwiatów przez posła na sejm RP prezesa RN Roberta Winnickiego wraz z prezesem MW Marcinem Kowalskim oraz V-ce prezes RN Anną Bryłką spod pomnika R. Dmowskiego, wyruszył marsz do Sejmu RP. W sejmie otwarto wystawę poświęconą historii powstania Ligi Narodowej, a uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia twórcy wystawy oraz koncertu pieśni patriotycznych.

Następnie, w sali kolumnowej sejmu po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Młodych Obozu Wielkiej Polski, powitano zebranych organizatorów i uczestników uroczystości, w tym posła na sejm RP i prezesa RN Roberta Winnickiego, posła na sejm RP i V-ce prezesa RN Krzysztofa Bosaka, posłów na sejm RP Michała Urbaniaka, Krzysztofa Tuduja, Grzegorza Brauna, V-ce prezes RN Annę Bryłkę, prezesa MW Marcina Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Bartosza Malewskiego, dziennikarza i publicystę Rafała Ziemkiewicza oraz wszystkich gości.

Wystąpienia zapoczątkowały wykłady naukowe na temat podwalin i procesu tworzenia Ligi Narodowej w ujęciu społecznym, gospodarczym i geopolitycznym. Patriotyczne przemówienie wygłosił prezes MW Marcin Kowalski, a następnie głos zabrał red. Rafał Ziemkiewicz, który analogicznie odniósł się do sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej w Polsce. Ostatnim mówcą był prezes RN, poseł na sejm RP Robert Winnicki, który przez analogię do sytuacji z okresu zaborów przedstawił obecne problemy w naszej Ojczyźnie i nakreślił główne zadania Narodu w drodze do odzyskania właściwej kondycji naszego Państwa. Wezwał zebranych do pracy pozytywistycznej w duchu narodowym, co spotkało się z aplauzem zebranych.

Oficjalne uroczystości zakończono odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Po uroczystościach w budynku sejmowym, zgromadzenie udało się do Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie, p.w. Św. Jana Chrzciciela, na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny sprawowaną przez proboszcza dziekana Bogdana Bartołda. Po Mszy Świętej złożono wieńce pod tablicami Romana Dmowskiego, Władysława Grabskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa oraz w kaplicy Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Kard. Augusta Hlonda oraz przy sarkofagu arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza.

Nie zabrakło wspólnego zdjęcia, rozmów i wymiany poglądów. Z ramienia Ruchu Narodowego w Koninie udział w uroczystościach wzięli Prezes Ruchu Narodowego Konin Jakub Talent, Sekretarz Ruchu Narodowego Konin Barbara Bilska, działacz Paweł Rusin oraz działacz Rafał Jankowski.

Obchody jubileuszowe były okazją do uhonorowania twórców i ideologów Ligi Narodowej oraz do przypomnienia o ważnym miejscu, jakie ta organizacja zajmowała w historii Polski. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy i działacze organizacji narodowych, co pokazuje, że idea narodowa wciąż pozostaje silna w polskim społeczeństwie.

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny