Zielona transformacja a wzrost światowego długu: Ostrzeżenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego

0
185

W obliczu globalnych zmian klimatycznych, kraje na całym świecie dążą do zielonej transformacji energetycznej. Jednak z najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że koszty związane z tą transformacją mogą znacząco wpłynąć na wzrost światowego długu publicznego.

Koszty transformacji a dług publiczny

Według PIE, w połowie bieżącego stulecia koszty związane z transformacją podniosą światowy dług publiczny o 9,3 – 15,8%. Głównym czynnikiem będą inwestycje oraz koszty związane z osłonami dla gospodarstw domowych. Co więcej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje wzrost światowego długu w relacji do PKB w najbliższych latach.

Zielona transformacja jako główny czynnik zadłużenia

Najbardziej znaczącym elementem wpływającym na wzrost długu będą inwestycje związane z zieloną transformacją energetyczną, które mają odpowiadać za aż 75% zmian. Jednak z tą prognozą wiąże się wysoka niepewność. Istnieją obawy dotyczące potencjalnych zakłóceń w dostawach surowców krytycznych oraz problemów związanych z utrzymaniem aktywów paliw kopalnych.

Europejski Zielony Ład a gospodarka UE

Kraje UE stoją przed wyzwaniem realizacji ambitnych celów związanych z ochroną klimatu. Inicjatywy takie jak Europejski Zielony Ład czy Fit for 55 stawiają przed nimi restrykcyjne zobowiązania. Wielu ekspertów uważa, że te kroki mogą wpłynąć negatywnie na europejską, w tym polską, gospodarkę.

Stanowisko Konfederacji

Konfederacja, jako jedyna partia w Polsce, wyraża sprzeciw wobec obecnego podejścia do kwestii klimatycznych. Choć podkreśla konieczność dbania o środowisko, ostrzega przed uczynieniem z tego ideologii, co ich zdaniem może prowadzić do globalnego totalitaryzmu.

Podsumowanie

Zielona transformacja energetyczna jest nieunikniona w obliczu zmian klimatycznych. Jednak jej koszty i wpływ na światową gospodarkę stają się przedmiotem gorących debat. Ważne jest, aby podejście do tej kwestii było zrównoważone i uwzględniało zarówno potrzeby środowiska, jak i stabilność gospodarczą.

Źródło: PAP

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny