,,Czy kryzys małżeństwa jest powszechny w Wielkopolsce?”

0
387

Instytucja jaką jest małżeństwo jest bardzo ważna zarówno pod względem prawnym jak i społecznym. Najważniejszym skutkiem małżeństwa jest założenie rodziny, która daje najlepszą gwarancję stabilizacji w porównaniu z innymi instytucjami. Obecnie jednak powszechnie mówi się o kryzysie małżeństwa, upadku podstawowych wartości takich jak chociażby rodzina. Czy stawianie takich tez ma swoje przełożenie w rzeczywistości? Czy rzeczywiście instytucja jaką jest małżeństwo przeżywa swój upadek?

Wielkopolska, a zwłaszcza Poznań ogółem kojarzony jest współcześnie z postępem i dążeniem by być jak najbardziej europejski. Społeczeństwo w większości utożsamiana się z liberalizmem bądź lewicą. Czy obecnie w następuje regres pod względem trwałości związków małżeńskich właśnie przez propagowanie takich demoliberalnych wartości? Trudno powiedzieć czy bezpośrednio to jest główny czynni Wielkopolsce k, jednak warto zwrócić uwagę na dane Głównego Urzędu Statystycznego w Wielkopolsce rozwody w 2016 roku wynoszą w średniej 17,5 na 10 tysięcy ludzi. Dla porównania w roku 1990 było to 8,5. Wynika z tego, że tendencja rozpadu małżeństw rośnie. Jest to poważny problem społeczny, który stale się rozwija.

Trzeba jednak także spojrzeć na ilość zawartych małżeństw w Wielkopolsce. Wynosiły one w 2016 roku 18529, a co napawa niewielkim optymizmem zawartych małżeństw wyznaniowych w Kościele Katolickim było 11917. Tutaj można zauważyć ciekawą tendencje, że jednak mimo ogólnego liberalnego charakteru społeczeństwa w Wielkopolsce nadal duża część par zawiera wyznaniowy, katolicki związek małżeński. Niestety nie przekłada się to zbytnio na życie zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. W województwie wielkopolskim drastyczna jest także ilość separacji gdyż wynosi aż 140 (dotyczą tylko prawomocnego orzeczenia), a dzieci pozostające z małżeństw separowanych jest 110. Nie można także spojrzeć obojętnie na zjawisko przyznawania władzy rodzicielskiej oraz opieki nad małoletnimi dziećmi przede wszystkim matce (2504 przypadki), dla ojca władza rodzicielska przyznawana jest znacznie rzadziej (174).

Zarówno rozwody jak i separacje właśnie nie dotyczą tylko małżonków, a również ich dzieci dla których takie doświadczenia mogą poważnie na nie wpłynąć zwłaszcza pod względem emocjonalnym. Dziecko, aby prawidłowo się rozwijać potrzebuje zarówno w wychowaniu ojca i matkę. Tak naprawdę rozwód nie ma żadnych pozytywnych aspektów dlatego powinniśmy propagować chrześcijańskie wartości, przypominać jak istotnym elementem w społeczeństwie jest małżeństwo oraz rodzina, a rozwód nie musi być ostatecznym rozwiązaniem kryzysu.

W regionie trzeba promować prawdziwie chrześcijańskie wzorce, czym tak naprawdę jest małżeństwo, z czym się wiąże i jakie pełni funkcje. Niestety przez czerpanie wzorców z Zachodu coraz powszechniejszy panuje zanik konserwatywnych wartości choć to niejedyny czynnik powodujący kryzys małżeństwa. Mimo wszystko warto próbować naprawiać społeczeństwo jak i także siebie w kierowaniu się w życiu prawdziwie dobrymi wartościami, które wprowadzają ład oraz porządek społeczny. Małżeństwo i rodzina są gwarancją stabilizacji, więc warto niwelować ich rozpad dla dobra zarówno dzieci, samych małżonków, a także dla całego odpowiedniego funkcjonowania społeczeństwa.

Aleksandra M.

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny