Mega protest Rolników w Polsce: blokady drogowe i apel o zmiany

0
97

W piątek, 9 lutego, Polska stanęła w obliczu ogólnokrajowego protestu rolników, którzy zablokowali kraj, blokując drogi i autostrady. Protestujący rolnicy, inspirowani podobnymi akcjami w Niemczech i Francji, domagają się zmian w polityce rolniczej, zwłaszcza w kontekście napływu produktów rolnych z Ukrainy, ograniczeń narzuconych przez Europejski Zielony Ład oraz zbyt wyśrubowanych wymogów środowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Przyczyny Protestu

Rolnicy wskazują na kilka głównych przyczyn swojego niezadowolenia:

  • Napływ produktów rolnych z Ukrainy: Polskie i unijne rynki są zalewane towarami rolno-spożywczymi z Ukrainy, co stawia polskich rolników w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.
  • Europejski Zielony Ład: Ograniczenia i wymogi środowiskowe narzucone przez Zielony Ład UE są postrzegane jako zbyt kosztowne i niepraktyczne, podważając sens prowadzenia działalności rolniczej.
  • Wspólna Polityka Rolna: Zbyt wyśrubowane wymogi środowiskowe w ramach WPR są uznawane za absurdalne i nieefektywne w osiąganiu oczekiwanych celów.

Oczekiwania Protestujących

Rolnicy domagają się:

  • Uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej i zniesienia niektórych wymagań środowiskowych, które uznają za absurdalne.
  • Rewizji nowych zasad WPR, które doprowadziły do obniżenia podstawowej płatności bezpośredniej.
  • Zmian w budżecie WPR na zwiększenie finansowania działań związanych z ochroną klimatu, dobrostanem zwierząt oraz rolnictwem zrównoważonym i precyzyjnym.

Reakcje i Działania Rządu

Po poprzednich protestach przedstawiciele rządu spotkali się z rolnikami, obiecując wsparcie. Minister rolnictwa Czesław Siekierski wskazał na potrzebę ograniczenia i zmiany najbardziej nieracjonalnych elementów Zielonego Ładu, podkreślając, że rolnicy dbają o środowisko. Zapowiedział dążenie do zmian, które będą miały racjonalne podstawy ekonomiczne.

Podsumowanie

Protest rolników w Polsce jest wyrazem głębokiego niezadowolenia z obecnej polityki rolniczej UE i jej wpływu na polskie rolnictwo. Rolnicy domagają się konkretnych zmian, które pozwolą im na efektywne i zrównoważone prowadzenie działalności rolniczej. Reakcja rządu i dalsze działania będą kluczowe dla rozwiązania kryzysu.

Źródło: PAP

Najlepszy Kalkulator OC i AC - CentrumPolis.pl Przekraczanie Granic. Adrianna Katarzyna Skitek. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny